Presentasjon av Bookbites og ny innkjøpsløsning for BS e-bok

Presentasjon av Bookbites og ny innkjøpsløsning for BS e-bok

Velkommen til

Presentasjon av Bookbites

og ny innkjøpsløsning for BS e-bok

Tisdag 21. mai kommer Helle Forsbak fra Biblioteksentralen og Lasse Nyrup fra BookBites AS i Danmark til Porsgrunn for å presentere både utlånsløsningen BookBites og innkjøpsløsningen BS e-bok.

Presentasjonen vil foregå på Hotell Vic i Porsgrunn( ca 7 minutter fra jernbanen) kl 13.00. Vi antar at det vil vare til ca 15.00.

Det blir enkel servering.

Hotell Vic, PORSGRUNN

21. mai 2019

Kl. 13:00 – 15:00

Bibliotekledermøte

Bibliotekledermøte

Velkommen til

Bibliotekledermøte i Tuddal

Program:

Dag 1

11.00 – 12.00: Lunsj og innsjekking

12.00 – 12.15: Velkommen

12.15 – 13.15: “Morgendagens veileder”

13.15 – 13.30: Pause

13.30 – 14.15: Girl Tech Fest Grenland

14.15 – 15.00: Pause

15.00 – 16.00: Prosjekter; utlysning av midler og søknadsskriving

16.00 – 16.30: “Felles biblioteksystem” i Vestfold

17.00 – 19.00: Aktiviteter

Fra kl. 19.00: Middag

 

Dag 2

09.00 – 12.00: Informasjon fra fylkesbiblioteket

12.00 – 13.00: Lunsj og vel hjem!

 

 

Dagene er gratis, men det er bindende påmelding.

Begrenset med plasser.

Tuddal høyfjellshotell

4.-5. juni 2019

Kl. 11:00 – 13:00

Bibliotekledermøte

Bibliotekledermøte

Velkommen til

Bibliotekledermøte

Bok & Blueshuset på Notodden.

Fredag 7. desember kl. 10 – 15.

 

AGENDA:

10.00 - 11.00

Informasjon fra Fylkesbiblioteket

Nytt fra NB

Ebøker

NBT

Shared reading

Regionreformen. Vi blir Vestfold Telemark fra 01.01.2020

11 - 11.30

Bibliotekplan Vestfold 2019-2022

Fokusområder, tiltak, kompetanseutvikling

Trenger vi en bibliotekplan for det nye fylket?

11.30 - 12.30

LUNSJ

12.30 - 14.00

Gruppearbeid : Telemarksbiblioteka inn i framtida– nye tjenester, nye målgrupper, nye behov, ny kompetanse

14.00 - 14.30

Presentasjon og oppsummering av gruppearbeidet

14.30

Oppsummering og avslutning

NOTODDEN

Bok & Blueshuset

7. desember 2018

kl. 10:00 – 15:00

Nettverksmøte for biblioteka i vederegående skoler i Telemark

Nettverksmøte for biblioteka i vederegående skoler i Telemark

Telemark fylkesbibliotek ønsker med dette velkommen til nettverksmøte for biblioteka i de videregående skolene i Telemark.

PROGRAM:
KL. 10.15 – 11.15: Ingrid Endrerud, Nasjonalbiblioteket, om de digitale tjenestene på www.nb.no

Etter dette spiser vi lunsj, og deretter samles vi til nettverksmøte der vi tar opp aktuelle saker dere ønsker å drøfte. Er det interesse for å få laget en strategi eller plan for vgs-biblioteka i Telemark, og hvordan går vi fram for å få dette til? Vi setter ned en gruppe dersom det er ønskelig å jobbe med dette framover. Hilde viser oss rundt på det nye biblioteket på Skogmo, og avslutter dagen senest kl. 15.00.

PÅMELDING: https://telemark.pameldingssystem.no/nettverksmote-vgsbibliotek

Skogmo videregående skole, SKIEN

3. april 2018

Kl. 10:00 – 15:00

Nettverksmøte for Litteratur i Telemark

Nettverksmøte for Litteratur i Telemark

Den 23. januar inviterer Telemark fylkesbibliotek til nettverksmøte for deg som jobber med å skape litteraturfestivaler eller andre større litterære arrangementer i Telemark.

Møtet gir faglig påfyll, og mulighet til å dele erfaring og kunnskap, utveksle ideer og starte samarbeid.
Det vil bli servert en enkel lunsj. Møt i resepsjonen på Fylkeshuset i Skien.

Program:

10.00 – 10.40 Innlegg av Ingvild Christine Herzog og Irene Gressli Haugen fra Forfattersentrum. De skal snakke om nyheter fra deres område, hva de forvalter og hva de eventuelt kan bistå med.

10.50 – 11.30 Innlegg av Steinar Engeland fra Vestfold fylkesbibliotek. De har jobbet i 9 år med å utvikle Litteraturuka i Vestfold og vil blant annet snakke om programmering, profil og kontakt med forfattere.

11.30 – 12.00 Lunsj

12.00 – 13.45 Diskusjon og erfaringsdeling

 

Diskusjonspunkter:
• Organisering av festivalen: Fordeling av oppgaver? Frivillighet?
• Økonomi: Hvor og hvordan søker dere midler?
• Programmering og festivalprofil: Hvordan går dere fram?
• Samarbeid og kontakt mellom festivalene: Hvordan går dette og hva kan gjøres for å bedre dette?
• Annet

 

Påmeldingsfrist: 16.januar

Fylkeshuset, SKIEN

23. januar 2018

Kl. 10:00 – 13:45

Translate »