Bibliotekledermøte

Bibliotekledermøte

Velkommen til

Bibliotekledermøte

Bok & Blueshuset på Notodden.

Fredag 7. desember kl. 10 – 15.

 

AGENDA:

10.00 - 11.00

Informasjon fra Fylkesbiblioteket

Nytt fra NB

Ebøker

NBT

Shared reading

Regionreformen. Vi blir Vestfold Telemark fra 01.01.2020

11 - 11.30

Bibliotekplan Vestfold 2019-2022

Fokusområder, tiltak, kompetanseutvikling

Trenger vi en bibliotekplan for det nye fylket?

11.30 - 12.30

LUNSJ

12.30 - 14.00

Gruppearbeid : Telemarksbiblioteka inn i framtida– nye tjenester, nye målgrupper, nye behov, ny kompetanse

14.00 - 14.30

Presentasjon og oppsummering av gruppearbeidet

14.30

Oppsummering og avslutning

NOTODDEN

Bok & Blueshuset

7. desember 2018

kl. 10:00 – 15:00

Nettverksmøte for biblioteka i vederegående skoler i Telemark

Nettverksmøte for biblioteka i vederegående skoler i Telemark

Telemark fylkesbibliotek ønsker med dette velkommen til nettverksmøte for biblioteka i de videregående skolene i Telemark.

PROGRAM:
KL. 10.15 – 11.15: Ingrid Endrerud, Nasjonalbiblioteket, om de digitale tjenestene på www.nb.no

Etter dette spiser vi lunsj, og deretter samles vi til nettverksmøte der vi tar opp aktuelle saker dere ønsker å drøfte. Er det interesse for å få laget en strategi eller plan for vgs-biblioteka i Telemark, og hvordan går vi fram for å få dette til? Vi setter ned en gruppe dersom det er ønskelig å jobbe med dette framover. Hilde viser oss rundt på det nye biblioteket på Skogmo, og avslutter dagen senest kl. 15.00.

PÅMELDING: https://telemark.pameldingssystem.no/nettverksmote-vgsbibliotek

Skogmo videregående skole, SKIEN

3. april 2018

Kl. 10:00 – 15:00

Nettverksmøte for Litteratur i Telemark

Nettverksmøte for Litteratur i Telemark

Den 23. januar inviterer Telemark fylkesbibliotek til nettverksmøte for deg som jobber med å skape litteraturfestivaler eller andre større litterære arrangementer i Telemark.

Møtet gir faglig påfyll, og mulighet til å dele erfaring og kunnskap, utveksle ideer og starte samarbeid.
Det vil bli servert en enkel lunsj. Møt i resepsjonen på Fylkeshuset i Skien.

Program:

10.00 – 10.40 Innlegg av Ingvild Christine Herzog og Irene Gressli Haugen fra Forfattersentrum. De skal snakke om nyheter fra deres område, hva de forvalter og hva de eventuelt kan bistå med.

10.50 – 11.30 Innlegg av Steinar Engeland fra Vestfold fylkesbibliotek. De har jobbet i 9 år med å utvikle Litteraturuka i Vestfold og vil blant annet snakke om programmering, profil og kontakt med forfattere.

11.30 – 12.00 Lunsj

12.00 – 13.45 Diskusjon og erfaringsdeling

 

Diskusjonspunkter:
• Organisering av festivalen: Fordeling av oppgaver? Frivillighet?
• Økonomi: Hvor og hvordan søker dere midler?
• Programmering og festivalprofil: Hvordan går dere fram?
• Samarbeid og kontakt mellom festivalene: Hvordan går dette og hva kan gjøres for å bedre dette?
• Annet

 

Påmeldingsfrist: 16.januar

Fylkeshuset, SKIEN

23. januar 2018

Kl. 10:00 – 13:45

Bibliotekledermøte i Bø

Bibliotekledermøte i Bø

Velkommen til bibliotekledermøte i Bø torsdag 16. november 2017 på Bø hotell. Alle biblioteksjefer i Telemark er invitert, samt 2 representanter fra skolebibliotek i den videregående skole.

 

Program:

0900-0930: Registrering, kaffe/te og rundstykker

0930-0945: Velkommen!

0945-1015: NB om klikk og lisensmodell. Ved Svein Arne Tinnesand, avdelingsdirektør, Nasjonalbiblioteket

1015-1045: Bokbasen, hva skjer 1.1.18? Ved Bente Franck-Sætervoll , Administrerende Direktør, Bokbasen

1045-1110: Pause

1110-1200: BookBites eller eBokBib? Ved Kristin Lande, kommunikasjonssjef, Biblioteksentralen & Ola Thori Krogstad, daglig leder, Biblioteksystemer

1200-1230: Diskusjon og oppsummering

1230-1330: Lunsj

1330-1430: Fylkesbiblioteket informerer

1430-1440: Pause

1440-1610: Runde rundt bordet, erfaringsutveksling

1610-1630: Eventuelt og avslutning

Påmeldingsfrist: 27. oktober

BØ HOTELL

16. november 2017

Kl. 09:00 – 16:30

 

Inspirasjonsdag for bibliotekansatte i Telemark

Inspirasjonsdag for bibliotekansatte i Telemark

AVLYST

Fredag 17. november er det klart for inspirasjonsdag for bibliotekansatte i hele Telemark! Vi ønsker med denne dagen å samle hele biblioteksektoren i Telemark til en felles dag med faglig påfyll og som møteplass for nye bekjentskaper.
Vi håper på storinnrykk fra hele biblioteksektoren!

Dagen er under planlegging, men vi kan love et spennende program, som selveste nasjonalbibliotekaren Aslak Sira Myhre skal åpne!
Program ventes i løpet av september, så følg med her eller på facebook.
Påmelding til Inspirasjonsdag for bibliotekansatte i Telemark her. Frist for påmelding er: 29. september.

Bibliotekledermøte

Dagen før, torsdag 16. november, er det bibliotekledermøte for ledere i folkebibliotek, program for denne dagen ventes i september. NB: Skal du på bibliotekledermøte vil det være et valg å melde seg på inspirasjonsdagen i påmeldingen til bibliotekledermøte.

Påmelding til bibliotekledermøte her. Frist for påmelding er: 29. september.

BØ HOTELL

17. november 2017

Kl. 09:00 – 16:00

Translate »