På sporet av den tapte ungdommen

På sporet av den tapte ungdommen

På sporet av den tapte ungdommen

-Ungdomsmedvirkning og kreative arbeidsmetoder

Velkommen til en kompetansedelingsdag om ungdomsmedvirkning og kreative metoder. Dette er en praktisk dag som vil ta utgangspunkt i de behov og utfordringer bibliotekene har med ungdomsmedvirkning. Bakgrunnen for dagen er erfaringer fra Prosjekt Pusterommet, et samarbeidsprosjekt mellom bibliotek og folkehelse i Vestfold 2016-2018, og øvinger i kreative arbeidsmetoder.
Kursleder Tone H. Jørgensen har lang erfaring med ungdomsmedvirkning og vil lede oss gjennom dagen og lover at alle skal gå hjem med konkrete verktøy!

Kursdagen er gratis!

Det er maks 40 deltakere, så vær snar med påmelding.

Om kursleder: Tone H. Jørgensen er utdannet dramapedagog og har i 15 år jobbet med reell involvering av ungdom i ulike prosesser, organisasjonsutvikling og fasilitering av utviklingsprosesser. Hun har laget en nasjonal medvirkningsstrategi for Ung kultur møtes (UKM) i 2012 og var med å starte opp Medvirkningsagentene i 2014. Hun er spesielt interessert i hvordan teknologi- og kunnskapssamfunnets store tilgang på faktakunnskaper vil dra nytte av arbeidsmåter og samværsformer som kan gi opplevelser, innsikt, forståelse og mening. Tone jobber til daglig i Vestfold fylkeskommune som rådgiver i folkehelseseksjonen med prosjektet «Ungdommens stemme».

Sliperiet, LARVIK

26. februar 2019

Kurs i Shared Reading

Kurs i Shared Reading

Kurs i Shared Reading

Kursledere: Thor Magnus Tangerås, Linda Schade Andersen og Mari Vannes
Kurssted: Bø hotell

Leseleder-kurs «Read to lead»
Shared Reading-metoden

Kurset holdes av Leserne og er på 18 timer, fordelt over tre dager.

I løpet av kurset vil du blant annet lære om:
• hva som kjennetegner Shared Reading-metoden, og om The Reader Organisation og bakgrunnen for metoden.
• valg og forberedelse av tekst
• høytlesningen; funksjon og teknikker
• hvordan bli bevisst rollen din som leseleder og gruppeleder
• hvordan komme i gang med grupper
• «Leserne» og nettverket av lesegruppeledere i Norge og tilbudet etter kurset
Du kommer til å få oppleve Shared Reading i praksis og gjøre øvelser og oppgaver som forbereder deg på rollen som leseleder.

Leserne er den norske søsterorganisasjonen til The Reader i England og Læseforeningen i Danmark. Organisasjonen jobber for å spre Shared Reading i Norge.
Følg gjerne Leserne – Shared Reading Norge på Facebook

Fylkesbiblioteket dekker kurs, opphold og kursledere.
Bibliotekene må dekke reise selv.

Påmeldingsfristen er 31.desember.

Det er begrenset med plasser så det lønner seg å melde seg på raskt! (Bindende påmelding).

Bø hotell

1. – 3. februar 2019

Design og markedsføring

Design og markedsføring

Lær mer om design og markedsføring!

 

Nå har du muligheten til å få opplæring i programmene; Publisher og Adobe Spark -på eget bibliotek! Fylkesbibliotekets ansvarlige innen utforming av markedsføringsmateriale, Karine Tallaksen, viser deg hvordan du kan bruke programmene ved ulike behov. Lær deg noen enkle designtips for et bedre resultat og hvordan man best mulig bruker bilder ved markedsføring. Lengden på kurset er fra noen timer til en hel arbeidsdag, alt ettersom hva som skal gjennomgås. Kurset er lagt opp som en en-til-en opplæring og kan tilpasses ulike behov. Ingen forkunnskaper trengs.

 

For tidspunkt og påmelding se mail som er sendt ut til lederne i både folke- og videregående skole bibliotek i Telemark (utsendt i starten av august).

 

Kurset er en del av prosjektet Arenautvikling – Telemark.

 

Har du noen spørsmål? Ta kontakt med Karine Tallaksen på karine.tallaksen@t-fk.no

 

Bøker i Bø

Bøker i Bø

Velkommen til den syvende litteraturfestivalen i Bø – Bøker i Bø! I samarbeid med festivalen, Bø bibliotek og NBF avd. Telemark arrangerer Telemark fylkesbibliotek programposter. Målet er å skape et litterært møtested for bibliotekinteresserte i fylket, hvor vi kombinerer faglig påfyll med sosialt samvær.

Program:

10.00-13.30: Workshop i Shared Reading/Biblioterapi

14.00-15.00: Formidlingsforedrag: Lesersørvis, menn og sjangre

16.00-18.00: Middag på Pizzafjoset

19.00: Åpningsfesten og bokbad

21.30- Slippfest for studentantologien 2018

 

Se mer informasjon i påmeldingslenke.

Påmeldingsfrist: 1. mai

 

Priser:
Arrangementene på fredag 4. mai er gratis for bibliotekansatte i Telemark og/eller medlemmer av NBF, som melder seg på gjennom fylkesbiblioteket. Billetter for de andre festivaldagene kan du kjøpe på nett her: www.gullbring.no eller tlf 35 06 03 90. Det kan også kjøpes billetter i døra, men det kan da komme et tillegg på inntil 50 kr ekstra.

4. mai 2018

Kl. 10:00 – 22:00

Framtidens bibliotek

Framtidens bibliotek

Fremtidens bibliotek

Vestfold fylkesbibliotek ønsker velkommen til et tema vi alle grunner på, nemlig hvordan framtidens bibliotek vil se ut. Hva skal vi vektlegge i bibliotekutviklingen? Hva skal inn og hva skal ut?

22. mars byr vi på tre spennende presentasjoner som definitivt vil gi ny kunnskap i arbeidet med framtidens bibliotek:

Hva skjer i verden på bibliotekområdet? Peter Alsbjer kjent for sin ömvärldsspaning deler av sin kunnskap.

Ferske data fra en nasjonal undersøkelse om innbyggernes informasjonsbehov og muligheter for bibliotekene fra prosjektet Morgendagens veileder. Britt Sanne er prosjektleder.

Sist, men ikke minst: Bibliotekets rolle i en offentlighet preget av digitalisering. Forskningsprosjektet ALMPUB ved tidligere HIOA, OsloMet.

Påmelding innen 13. mars kl. 12.00.

Vi sees i Tønsberg på Quality hotell Klubben!

Klubben hotell, Tønsberg

22. mars 2018

Kl. 09:00 – 14:45

 

Translate »