Webløft workshop

Webløft workshop

Velkommen til

Workshop i Webløft

Vi inviterer alle som arbeider med Webløftsider til en workshop. Det vil bli utveksling av erfaringer, en gjennomgang av oppdateringer og kursing i universell utforming (UU). -Følger dere loven når det kommer til UU?

Ta med egen PC og brukernavn med passord til bibliotekets hjemmeside.

Workshopen er gratis!

 

Påmeldingsfrist innen 22. mars.

Arrangør: Telemark fylkesbibliotek

Kontaktperson: Karine Tallaksen

Gullbring kulturanlegg, BØ

1. april 2019

Kl. 10:00 – 15:00

Fagdag for ansatte i vgs-bibliotek i Telemark

Fagdag for ansatte i vgs-bibliotek i Telemark

Velkommen til

Fagdag for ansatte i vgs-bibliotek i Telemark

Program:

10.00 – Kaffe/te

10.30 – Velkommen til Skien vgs.

10.45 – Våg å ta plass – om samarbeid mellom lærer og skolebibliotekar v/ Ingrid Svenning Hagen, leder ved skolebiblioteket Elvebakken vgs.

11.30 – Lunsj

12.30 – Kildeprosjektet ved Drammen vgs.: Et pedagog- og bibliotekarsamarbeid med fokus på elevenes evne til kildekritikk v/ Siv Marit

              Ersdal, leder av skolebiblioteket, Drammen vgs.

13.15 – Pause

13.35 – Litteraturformidling: Erfaring fra leserprosjekt ved Horten vgs. v/Oxana Qvam og Ingunn Hellingsrud, begge Horten vgs.

             Erfaringer med Shared Reading v/ Tina Alvestad, Skien vgs.

14.30   Avslutning og vel hjem

 

Ingen deltakeravgift
Arrangør: Telemark fylkesbibliotek

Skien videregående skole, SKIEN

11. april 2019

Kl. 10:00 – 14:30

Inspirasjonsdag for leseombud og bibliotekansatte

Inspirasjonsdag for leseombud og bibliotekansatte

Velkommen til

Inspirasjonsdag for leseombud og bibliotekansatte

Kursholder: Hilde Eskild

I oktober holdt Hilde inspirasjonsdag for deltakere i nedre Telemark, nå inviterer vi til gjentakelse i Seljord med denne inspirerende og erfarne kursholderen.

Program:

1000 – 1015 – Kaffe og registrering
1015 – 1115 – Hva er fortellinger? Hvor finner vi dem? Hvorfor er de viktige?
1115 – 1130 – Pause
1130 – 1230 – Virkemidler i fortellinger og hos formidleren
1230 – 1330 – Lunsj
1330 – 1415 – Bokpresentasjoner og ideer til lesestunden
1415 – 1445 – Pause og erfaringsutveksling
1445 – 1500 – Oppsummering og takk for i dag

Ingen deltakeravgift
Arrangør: Telemark fylkesbibliotek

Granvin kulturhus, SELJORD

11. mars 2019

Kl. 10:00 – 15:00

Bokåret 2019 – i Telemark

Bokåret 2019 – i Telemark

Bokåret 2019

Hvilke bibliotek i Telemark har fått midler?

Lørdag 19. januar går startskuddet for Bokåret 2019, med nasjonal høytlesningsdag!

 

Bokåret skal styrke leselyst og leseglede, skape entusiasme og trigge lesing gjennom arrangementer og prosjekter på biblioteket. I Telemark er det 9 bibliotek som har fått tildelt midler av Nasjonalbiblioteket. Les om hvilke bibliotek dette er og hvilket prosjekt de har fått midler for her.

Nasjonalbiblioteket oppfordrer alle som har arrangementer i forbindelse med Bokåret – både tiltak som har fått tildelt midler og om det holdes andre bok- og lesetiltak – til å bruke logoen til Bokåret 2019. Logoen finner du her. De oppfordrer også alle bibliotek som har laget en arrangementside på facebook til å legge til Bokåret 2019 som medarrangør.

 

Godt Bokår!

Les mer om bokåret på Nasjonalbibliotekets egne sider.

Logo

Postadresse:
Postboks 2844, 3702 SKIEN
Besøksadresse:
Fylkesbakken 10, 3715 SKIEN
Tlf:
35 91 70 00
l

 

E-post:
telfy@t-fk.no

 

På sporet av den tapte ungdommen

På sporet av den tapte ungdommen

På sporet av den tapte ungdommen

-Ungdomsmedvirkning og kreative arbeidsmetoder

Velkommen til en kompetansedelingsdag om ungdomsmedvirkning og kreative metoder. Dette er en praktisk dag som vil ta utgangspunkt i de behov og utfordringer bibliotekene har med ungdomsmedvirkning. Bakgrunnen for dagen er erfaringer fra Prosjekt Pusterommet, et samarbeidsprosjekt mellom bibliotek og folkehelse i Vestfold 2016-2018, og øvinger i kreative arbeidsmetoder.
Kursleder Tone H. Jørgensen har lang erfaring med ungdomsmedvirkning og vil lede oss gjennom dagen og lover at alle skal gå hjem med konkrete verktøy!

Kursdagen er gratis!

Det er maks 40 deltakere, så vær snar med påmelding.

Om kursleder: Tone H. Jørgensen er utdannet dramapedagog og har i 15 år jobbet med reell involvering av ungdom i ulike prosesser, organisasjonsutvikling og fasilitering av utviklingsprosesser. Hun har laget en nasjonal medvirkningsstrategi for Ung kultur møtes (UKM) i 2012 og var med å starte opp Medvirkningsagentene i 2014. Hun er spesielt interessert i hvordan teknologi- og kunnskapssamfunnets store tilgang på faktakunnskaper vil dra nytte av arbeidsmåter og samværsformer som kan gi opplevelser, innsikt, forståelse og mening. Tone jobber til daglig i Vestfold fylkeskommune som rådgiver i folkehelseseksjonen med prosjektet «Ungdommens stemme».

Sliperiet, LARVIK

26. februar 2019

Translate »