På sporet av den tapte ungdommen

På sporet av den tapte ungdommen

På sporet av den tapte ungdommen

-Ungdomsmedvirkning og kreative arbeidsmetoder

Velkommen til en kompetansedelingsdag om ungdomsmedvirkning og kreative metoder. Dette er en praktisk dag som vil ta utgangspunkt i de behov og utfordringer bibliotekene har med ungdomsmedvirkning. Bakgrunnen for dagen er erfaringer fra Prosjekt Pusterommet, et samarbeidsprosjekt mellom bibliotek og folkehelse i Vestfold 2016-2018, og øvinger i kreative arbeidsmetoder.
Kursleder Tone H. Jørgensen har lang erfaring med ungdomsmedvirkning og vil lede oss gjennom dagen og lover at alle skal gå hjem med konkrete verktøy!

Kursdagen er gratis!

Det er maks 40 deltakere, så vær snar med påmelding.

Om kursleder: Tone H. Jørgensen er utdannet dramapedagog og har i 15 år jobbet med reell involvering av ungdom i ulike prosesser, organisasjonsutvikling og fasilitering av utviklingsprosesser. Hun har laget en nasjonal medvirkningsstrategi for Ung kultur møtes (UKM) i 2012 og var med å starte opp Medvirkningsagentene i 2014. Hun er spesielt interessert i hvordan teknologi- og kunnskapssamfunnets store tilgang på faktakunnskaper vil dra nytte av arbeidsmåter og samværsformer som kan gi opplevelser, innsikt, forståelse og mening. Tone jobber til daglig i Vestfold fylkeskommune som rådgiver i folkehelseseksjonen med prosjektet «Ungdommens stemme».

Sliperiet, LARVIK

26. februar 2019

Bibliotekledermøte

Bibliotekledermøte

Velkommen til

Bibliotekledermøte

Bok & Blueshuset på Notodden.

Fredag 7. desember kl. 10 – 15.

 

AGENDA:

10.00 - 11.00

Informasjon fra Fylkesbiblioteket

Nytt fra NB

Ebøker

NBT

Shared reading

Regionreformen. Vi blir Vestfold Telemark fra 01.01.2020

11 - 11.30

Bibliotekplan Vestfold 2019-2022

Fokusområder, tiltak, kompetanseutvikling

Trenger vi en bibliotekplan for det nye fylket?

11.30 - 12.30

LUNSJ

12.30 - 14.00

Gruppearbeid : Telemarksbiblioteka inn i framtida– nye tjenester, nye målgrupper, nye behov, ny kompetanse

14.00 - 14.30

Presentasjon og oppsummering av gruppearbeidet

14.30

Oppsummering og avslutning

NOTODDEN

Bok & Blueshuset

7. desember 2018

kl. 10:00 – 15:00

IBBY-SEMINAR om barne- og ungdomsbøker fra 2018

IBBY-SEMINAR om barne- og ungdomsbøker fra 2018

IBBY-SEMINAR om barne- og ungdomsbøker fra 2018

På seminaret vil engasjerte forelesere fra IBBY Norsk Barnebokforum presentere barne- og ungdomsbøker utgitt i 2018. Målgruppe for seminaret er lærere, bibliotekansatte og ansatte i barnehage, men alle interesserte er velkomne til å delta.

 

Om foreleserne:
Lise Forfang Grimnes
er forfatter og forteller. Siden 2003 har hun reist med forestillnger for Den kulturelle skolen og vært kursholder i ulike prosjekter for ungdom. Hun debuterte i 2014 med romanen Kaoshjerte.
Nina Nordal Rønne
er illustratør og forfatter, med bakgrunn i animasjon, idehistorie og kommunikasjon. Hun debuterte i 2014 med Tiloversmari. Hun har også lang erfaring fra bokhandel.
Linn T. Sunne
er litteraturformidler, lærer og forfatter av bøker for barn og ungdom. Hun jobber på Bokbussen i Oppland.

 

PROGRAM
Kl. 0930-1030 Bildebøker
Kl. 1045-1145 Barnebøker
Kl. 1145-1230 Lunsj
Kl. 1230-1330 Faktabøker
Kl. 1345-1445 Ungdomsbøker
Benytt anledningen til å bli kjent med ny litteratur for de viktigste leserne!
Kursavgift 450,- inkl. lunsj.

Velkommen!

Skagerak arena, SKIEN

19. november 2018

Kl. 09:30 – 15:15

Inspirasjonsdag for Leseombud

Inspirasjonsdag for Leseombud

Telemark fylkesbibliotek inviterer med dette til inspirasjonsdag for leseombud og bibliotekansatte med Leser-søker-bok som arbeidsfelt.

Vi får besøk av Hilde Eskild hun er forteller, lærer og forfatter. Hilde vil fortelle for dere, snakke om fortellinger og fortellerens verktøy samt gi gode tips og inspirasjon til arbeidet som leseombud.

Inspirasjonsdagen varer fra kl. 10.00-15.00, og er gratis for deltakerne, inkludert rundstykker og te/kaffe til lunsj.

 

Program

1000 – 1015   kaffe og registrering

1015 – 1115   Hva er fortellinger? hvor finner vi dem? hvorfor er de viktige?

1115 – 1130   Pause

1130 – 1230   Virkemidler i fortellinger og hos formidleren

1230 – 1330   Lunsj

1330 – 1415   Bokpresentasjoner og ideer til lesestunden

1415 – 1445   Pause og erfaringsutveksling

1445 – 1500   Oppsummering og takk for i dag

Fylkestingsalen, SKIEN

22. oktober 2018

Kl. 10:00 – 15:00

Design og markedsføring

Design og markedsføring

Lær mer om design og markedsføring!

 

Nå har du muligheten til å få opplæring i programmene; Publisher og Adobe Spark -på eget bibliotek! Fylkesbibliotekets ansvarlige innen utforming av markedsføringsmateriale, Karine Tallaksen, viser deg hvordan du kan bruke programmene ved ulike behov. Lær deg noen enkle designtips for et bedre resultat og hvordan man best mulig bruker bilder ved markedsføring. Lengden på kurset er fra noen timer til en hel arbeidsdag, alt ettersom hva som skal gjennomgås. Kurset er lagt opp som en en-til-en opplæring og kan tilpasses ulike behov. Ingen forkunnskaper trengs.

 

For tidspunkt og påmelding se mail som er sendt ut til lederne i både folke- og videregående skole bibliotek i Telemark (utsendt i starten av august).

 

Kurset er en del av prosjektet Arenautvikling – Telemark.

 

Har du noen spørsmål? Ta kontakt med Karine Tallaksen på karine.tallaksen@t-fk.no

 

Translate »