Filmbib er oppgradert

Filmbib er oppgradert

Filmbib

Filmbib.no går nå ut med at de har gjort en stor oppgradering.

Her er noen av de viktigste forbedringene: Raskere plattform, sanntidssøk, bedre relevans på søk, søkbart innhold uten innlogging og delbare permalenker uten innlogging.

De informerer også med at det jobbes med nye apper til tjenesten som kommer ut snart (enn så lenge fungerer de gamle appene som før).

De oppfordrer alle til å dele sine favorittfilmer fra Filmbib.no

Logo

Postadresse:
Postboks 2844, 3702 SKIEN
Besøksadresse:
Fylkesbakken 10, 3715 SKIEN
Tlf:
35 91 70 00
l

 

E-post:
telfy@t-fk.no

 

Bøker i Bø

Bøker i Bø

Velkommen til den syvende litteraturfestivalen i Bø – Bøker i Bø! I samarbeid med festivalen, Bø bibliotek og NBF avd. Telemark arrangerer Telemark fylkesbibliotek programposter. Målet er å skape et litterært møtested for bibliotekinteresserte i fylket, hvor vi kombinerer faglig påfyll med sosialt samvær.

Program:

10.00-13.30: Workshop i Shared Reading/Biblioterapi

14.00-15.00: Formidlingsforedrag: Lesersørvis, menn og sjangre

16.00-18.00: Middag på Pizzafjoset

19.00: Åpningsfesten og bokbad

21.30- Slippfest for studentantologien 2018

 

Se mer informasjon i påmeldingslenke.

Påmeldingsfrist: 1. mai

 

Priser:
Arrangementene på fredag 4. mai er gratis for bibliotekansatte i Telemark og/eller medlemmer av NBF, som melder seg på gjennom fylkesbiblioteket. Billetter for de andre festivaldagene kan du kjøpe på nett her: www.gullbring.no eller tlf 35 06 03 90. Det kan også kjøpes billetter i døra, men det kan da komme et tillegg på inntil 50 kr ekstra.

4. mai 2018

Kl. 10:00 – 22:00

Tilskudd til litteraturformidling i bibliotekene

Tilskudd til litteraturformidling i bibliotekene

Kjør debatt!

Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 60 000 til debatt og samtale med utgangspunkt i nyere sakprosa og skjønnlitteratur. Det kan eksempelvis søkes midler til debattmøter, seminarer, forfattersamtaler eller diskusjonsforum.

Bibliotekene har de senere år fått en ny rolle som arena for offentlig samtale og debatt gjennom et utvidet arrangementstilbud. Hvilke nye debattemaer kan bibliotekene bringe inn i det offentlige rom? Hvilke aktuelle utgivelser og forfatterskap har potensial til å engasjere et bredt publikum? Hvilke debattemaer opptar dagens ungdom? Finnes det nye arrangementsformer som inspirerer publikum til dialog og meningsbrytning?

Søkere kan være folkebiblioteker eller enkeltpersoner og organisasjoner som har avtale med et bibliotek om arrangementer. Tilskudd kan søkes til enkeltarrangementer eller til en serie arrangementer. Tiltakene bør gjennomføres høsten 2018 eller i løpet av 2019. Søkere oppfordres til å utforme en prosjektskisse som gjør rede for tematikk, aktiviteter og tidsperspektiv. Budsjett og finansieringsplan legges ved.

Fritt Ord søker med utlysningen å stimulere til formidling av litteratur og styrke folkebibliotekene som formidlingsarena. Søknader leveres via vårt skjema på nett, se www.frittord.no og valget Søknadssenter. Innsendelsen merkes med Kjør debatt i tittelfeltet.

Søknadsfrist: 29. juni 2018.

Kontaktperson: Oskar Kvasnes, Fritt Ord, tlf. 23 01 46 44
E-post: oskar@frittord.no

Fritt Ord er en allmennyttig, privat stiftelse. Fritt Ords fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord.

Bibliotekledermøte – mars

Bibliotekledermøte – mars

Et møte med fokus på erfaringsutveksling. Møtet vil finne sted i det nye biblioteket i Seljord.

Se program og mer informasjon i påmeldingslenke.

Påmeldingsfrist: 19.mars kl. 12.

Seljord bibliotek

21. mars 2018

Kl. 09:30 – 16:00

Nettverksmøte for biblioteka i vederegående skoler i Telemark

Nettverksmøte for biblioteka i vederegående skoler i Telemark

Telemark fylkesbibliotek ønsker med dette velkommen til nettverksmøte for biblioteka i de videregående skolene i Telemark.

PROGRAM:
KL. 10.15 – 11.15: Ingrid Endrerud, Nasjonalbiblioteket, om de digitale tjenestene på www.nb.no

Etter dette spiser vi lunsj, og deretter samles vi til nettverksmøte der vi tar opp aktuelle saker dere ønsker å drøfte. Er det interesse for å få laget en strategi eller plan for vgs-biblioteka i Telemark, og hvordan går vi fram for å få dette til? Vi setter ned en gruppe dersom det er ønskelig å jobbe med dette framover. Hilde viser oss rundt på det nye biblioteket på Skogmo, og avslutter dagen senest kl. 15.00.

PÅMELDING: https://telemark.pameldingssystem.no/nettverksmote-vgsbibliotek

Skogmo videregående skole, SKIEN

3. april 2018

Kl. 10:00 – 15:00

Translate »