Velkommen til

Samskaping, over dørstokkmila sammen!

Velkommen til en inspirerende dag, tirsdag 15. oktober på Bølgen kulturhus i Larvik!

Vi setter begrepet Samskaping i fokus! Hva er det, og hvorfor skal vi på biblioteket og i offentlig sektor absolutt forholde oss til slike begreper? Er det noe å hente der for oss? Og i tilfelle – hvordan kan det brukes til vår fordel?

Denne dagen er del 2 av erfaringsdelingen etter Prosjekt Pusterommet. Del 1 var kursdagen om Brukermedvirkning i februar. Dagene er planlagt sammen, men dag 2 forutsetter ikke at du har deltatt på dag 1.

Vi håper at dagen både kan være en inspirasjon som tenner en gnist til å jobbe på nye, mer kreative måter i biblioteket, men også en praktisk dag som gir dere noen verktøy på veien i hvordan dere kan gå frem for å skape en mer samskapende og utadrettet arbeidsplass.

Vi har lagt inn god tid til refleksjon og spørsmål underveis, og håper dere stiller nysgjerrige og med mange spørsmål!

NB: Maks 25 deltakere. Påmeldingsfrist: 8. oktober.

Dagen er gratis, men påmelding uten oppmøte faktureres for lunsj.

Bølgen kulturhus, LARVIK

15. oktober 2019

Kl. 9:00 – 15:00

Translate »