Velkommen til

Fagdag for ansatte i vgs-bibliotek i Telemark

Program:

10.00 – Kaffe/te

10.30 – Velkommen til Skien vgs.

10.45 – Våg å ta plass – om samarbeid mellom lærer og skolebibliotekar v/ Ingrid Svenning Hagen, leder ved skolebiblioteket Elvebakken vgs.

11.30 – Lunsj

12.30 – Kildeprosjektet ved Drammen vgs.: Et pedagog- og bibliotekarsamarbeid med fokus på elevenes evne til kildekritikk v/ Siv Marit

              Ersdal, leder av skolebiblioteket, Drammen vgs.

13.15 – Pause

13.35 – Litteraturformidling: Erfaring fra leserprosjekt ved Horten vgs. v/Oxana Qvam og Ingunn Hellingsrud, begge Horten vgs.

             Erfaringer med Shared Reading v/ Tina Alvestad, Skien vgs.

14.30   Avslutning og vel hjem

 

Ingen deltakeravgift
Arrangør: Telemark fylkesbibliotek

Skien videregående skole, SKIEN

11. april 2019

Kl. 10:00 – 14:30

Translate »