Om oss

Telemark fylkesbibliotek ivaretar regionale bibliotekoppgaver og regional bibliotekutvikling, og er bibliotekfaglig rådgiver for kommunene og for bibliotek i de videregående skolene i fylket.

En kjerneoppgave er å utvikle og oppdatere kompetansen til bibliotekansatte i fylket ved å arrangere kurs, konferanser og andre kompetansehevende tiltak.

Videre ivaretar fylkesbiblioteket fellesløsninger som sikrer innbyggerne i Telemark tilgang til e-media og digitale ressurser.

Logo

Postadresse:
Postboks 2844, 3702 SKIEN
Besøksadresse:
Fylkesbakken 10, 3715 SKIEN
Tlf:
35 91 70 00
E- post:
fylkesbiblioteket@vtfk.no
Translate »