Lesersørvis

Lesersørvis er et helhetlig litteraturformidlingstilbud for bibliotekansatte, utarbeidet av Telemark fylkesbibliotek.

Lesersørvis er en sørvis for leserne i biblioteket.
Tjenesten er brukerorientert og retter seg mot voksne fritidslesere, men har også stor overføringsverdi til barn og ungdom. Hovedfokuset i Lesersørvis går på å utarbeide gode leseforslag til låneren, basert på lånerens behov og ønsker.
Vi innfører en mengde teknikker og verktøy, som gjør den bibliotekansatte i stand til å formidle bredden i samlingen uavhengig av egne leseinteresser.

Logo

Postadresse:
Postboks 2844, 3702 SKIEN
Besøksadresse:
Fylkesbakken 10, 3715 SKIEN
Tlf:
35 91 70 00
E- post:
fylkesbiblioteket@vtfk.no
Translate »