430.000 i prosjektmidler til Telemark!

430.000 i prosjektmidler til Telemark!

430.000 i prosjektmidler til Telemark!

Nasjonalbiblioteket har nå bevilget midler til nyskapende prosjekter og utviklingstiltak i bibliotekene. 57 søknader ble innvilget, og 2 av disse finner vi i Telemark: Skien bibliotek får kr. 300.000 til videreutvikling av Ibsenbiblioteket, og Telemark fylkesbibliotek får kr. 130.000 til prosjektet «Lokalhistorisk dugnad». Sistnevnte er et samarbeidsprosjekt mellom fylkesbiblioteket og Telemarksarkivet/ Vest-Telemark Museum, der en setter fokus på og øker bevisstheten om lokalhistorien fra Telemark.

Telemark fylkesbibliotek vil samarbeide om en konferanse for språkkafeer med fylkesbibliotekene i Buskerud, Vestfold og Østfold samt Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for flerkulturelle bibliotektjenester. Til prosjektet fikk Buskerud fylkesbibliotek 120 000 fra Nasjonalbiblioteket finansiert gjennom spilleoverskudd fra Norsk Tipping.

Sommerles – Norges digitale lesekampanje

Vi gratulerer Vestfold fylkesbibliotek som har fått 350 000 fra NB til å utvikle Sommerles i 2018. Telemark fylkesbibliotek er i år en del av arbeidsgruppa og vil også neste år være en sentral del av prosjektet. Vi gleder oss med Vestfold og ser frem til å ta Sommerles til nye høyder!

Litteraturfestivaler i Telemark

Litteraturfestivaler i Telemark

Telemark fylkesbibliotek og team kultur inviterer til felles nettverksmøte for deg som jobber med litteraturfestivaler i Telemark.

Et nettverksmøte gir mulighet til å dele erfaring og kunnskap, utveksle ideer og starte samarbeid, og vi håper derfor at du/dere blir med på dette!

Det vil bli årlige samlinger, hvor den første samlingen er på Fylkeshuset i Skien, tirsdag 21. februar 2017, klokken 10.00 til 13.00.

Det blir servert lunsj.
Det er mulig å melde på flere representanter fra hver festival.

Påmelding innen 15.februar her.

Translate »