Bibliotekuka

Bibliotekuka er en felles uke blant bibliotekene i Telemark og gjennomføres hvert år i uke 10.
Målet med Bibliotekuka er å markedsføre bibliotekene i og utenfor biblioteket.

 

Kontaktperson: Gro Kabbe. Send henne en mail!

Logo

Postadresse:
Postboks 2844, 3702 SKIEN
Besøksadresse:
Fylkesbakken 10, 3715 SKIEN
Tlf:
35 91 70 00
l

 

E-post:
telfy@t-fk.no

 

Translate »