Vi tror at godt samarbeid styrker biblioteka i Telemark

Fellesordninger, samarbeid, kompetansehevende tiltak og rådgivning. Ta gjerne kontakt med oss for en prat.

Gro Kabbe

KONSULENT

Ansvarsområder: Bibliotekuka, regnskap/økonomi, Sommerles

472 74 095 / gro.kabbe@t-fk.no

Målfrid Lille

SPESIALBIBLIOTEKAR

Ansvarsområder: E-bøker, bibliotek i videregående skole, Bibliotektransport

992 70 846 / malfrid.lille@t-fk.no

Vibeke Stokka

SPESIALBIBLIOTEKAR

Ansvarsområder: Barn & ungdom, Sommerles, Appelsinia, DKS

408 04 390 / vibeke.stokka@t-fk.no

Karine Tallaksen

SPESIALBIBLIOTEKAR

Ansvarsområder: Arenautvikling, Webløft, utvikling av fylkesbibliotekets hjemmesider, markedsføring

408 04 393 / karine.tallaksen@t-fk.no

Elise Kiær Salmi

SPESIALBIBLIOTEKAR

Ansvarsområder: Lesersørvis, litteraturformidling voksne, i programråd for litteraturfestival, koordinator for læringsnettverk og nettverksmøter

913 26 365 / elise.kiar.salmi@t-fk.no

Tove Fjerdingstad

FYLKESBIBLIOTEKSJEF (fraværende).

Ansvarsområder: Personalansvar, Pressreader

905 10 928 / tove.fjerdingstad@t-fk.no

Wieslawa Radziej

SPESIALBIBLIOTEKAR

Ansvarsområder: Språkkafé, Leser søker bok

408 04 392 / wieslawa.radziej@t-fk.no

Vi vil

gjerne

høre fra deg!

Kontakt

Telefon

+47 359 17 000

 

Besøksadresse

Fylkesbakken 10
3715 Skien

Translate »