Webløft

Den 16. mars 2015 startet det toårige prosjektet «Webløft – bibliotekenes egen nettløsning» med prosjekt- og utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket.

Vi er nå seks fylkesbibliotek som har gått sammen om videreutviklingen av Webløft som opprinnelig ble startet ved Buskerud fylkesbibliotek. Fylkene Akershus, Finnmark, Vestfold, Østfold og Telemark er nå også med i prosjektet.

Prosjektleder for Webløft er Petter von Krogh som kommer fra jobben som rådgiver ved Buskerud fylkesbibliotek.
Styringsgruppa består av de seks fylkesbiblioteksjefene, og det er knyttet en primærkontakt fra hvert fylke til en prosjektgruppe som skal sørge for god dialog mellom prosjekt og bibliotek.

Webløft har egen side her: http://webloft.no/

 

Kontaktperson: Karine Tallaksen. Send henne en mail!

 

 

Logo

Postadresse:
Postboks 2844, 3702 SKIEN
Besøksadresse:
Fylkesbakken 10, 3715 SKIEN
Tlf:
35 91 70 00
l
E-post:
telfy@t-fk.no

 

 

 

 
Translate »