Vår nye medarbeider, Elise!

Elise Kiær Salmi er fra Skien, og har etter flere år borte fra kommunen flyttet tilbake. Hun er nå ansatt som litteraturformidler ved fylkesbiblioteket.
Som litteraturformidler skal hun jobbe med å videreføre prosjektet Lesersørvis. Telemark fylkesbibliotek har mottatt utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket for å jobbe videre med blant annet utviklingen av webkurs. Hun skal også jobbe for å samle litteraturfeltet i Telemark, både når det gjelder litteraturfestivaler, men også blant bibliotekarene i fylket.
Elise har en master i bibliotekfag, med spesialisering i litteraturformidling, fra Høgskolen i Oslo. Hun har også en bachelor i engelsk litteratur. Tidligere har hun blant annet jobbet på Høgskolebiblioteket og som redaksjonsmedlem på nettsiden ubok.no. Hun har også avviklet litterære og politiske arrangementer i ulike studentorganisasjoner.
Elise Kiær Salmi gleder seg til å jobbe med bibliotekutvikling, og ser frem til å bli bedre kjent med både Telemark og bibliotekarene i fylket.

 

 

Translate »