Velkommen til Telemark fylkesbibliotek!

Telemark fylkesbibliotek ivaretar regionale bibliotekoppgaver og regional bibliotekutvikling, og er bibliotekfaglig rådgiver for kommunene og for bibliotek i de videregående skolene i fylket.

En kjerneoppgave er å utvikle og oppdatere kompetansen til bibliotekansatte i fylket ved å arrangere kurs, konferanser og andre kompetansehevende tiltak.

Videre ivaretar fylkesbiblioteket fellesløsninger som sikrer innbyggerne i Telemark tilgang til e-media og digitale ressurser.

Translate »