Lesersørvis

Lesersørvis er et helhetlig litteraturformidlingstilbud for bibliotekansatte, utarbeidet av Telemark fylkesbibliotek.

Lesersørvis er en sørvis for leserne i biblioteket.
Tjenesten er brukerorientert og retter seg mot voksne fritidslesere, men har også stor overføringsverdi til barn og ungdom. Hovedfokuset i Lesersørvis går på å utarbeide gode leseforslag til låneren, basert på lånerens behov og ønsker.
Vi innfører en mengde teknikker og verktøy, som gjør den bibliotekansatte i stand til å formidle bredden i samlingen uavhengig av egne leseinteresser.

Kontaktperson: Elise Kjær Salmi. Send henne en mail!

Translate »